FRA JERNBANE
TIL KABELBRANN

Anleggs Service ble stiftet i forbindelse med dannelsen av Mo Industripark.
Siden den gang har vi vært med på det aller meste og er godt rustet for fremtiden.

AVDELINGEN
FOR VEI
OG TOMT

Anleggs Service ble stiftet som et datterselskap av Øijord & Aanes. Bedriften ble dannet med bakgrunn i Norsk Jernverks avdeling for vei og tomt.

Under avviklingen av A/S Norsk Jernverk i 1989 overtok selskapet Mo Industripark størsteparten av tomt og bygningsmasse. De nye selskapene som ble etablert i de tidligere produksjonslokalene ble tuftet på de ulike avdelingene fra Jernverket. Avdelingen for vei og tomt ble omdannet til Anleggs Service AS, et datterselskap av foretaket Øijord & Aanes.  Hovedansvaret til selskapet ligger i drift og vedlikehold av Mo Industriparks vei,  jernbane og arealer i tillegg til å inneha en støttefunksjon for de andre aktørene i industriparken.

RUSTET FOR
FREMTIDEN

Med årevis av kompetanse fra industrien og en maskinpark under konstant oppdatering er Anleggs Service klar til å møte fremtidige utfordringer.

I dag teller bedriften 18 ansatte og det er gjort millioninvesteringer i oppgradering av maskinparken. Som de første i Norge gikk vi til innkjøp av feiebil fra Svenske Disab Vallentuna for å bekjempe svevestøvet fra industrien.  I 2018 supplerte vi med to stk. Hitatchi Zaxis  beltegravere, med maskinstyring levert fra Trimble. Et arbeidsmiljø preget av lavt sykefravær og lite utskiftning

KOMPETENT OG UTSTYRT
FOR DE FLESTE OPPDRAG

ANLEGG
 • Veibygging

 • Vinter/sommervedlikehold

 • VA anlegg

 • Masseforflytning/transport

 • Tomteutgraving

 • Bergsprengning

 • Fundamentering/pæling/spunting

BRØNN OG
SPESIALBORING

 • Montering og pumpeanlegg

GJENVINNING OG
AVFALLSHÅNDTERING

 • Bygge- og riveavfall

 • Slam og høytrykksrengjøring

ANDRE TJENESTER
 • Jernbanearbeid

ÅPENHETSLOVEN

Anleggs Service ønsker å drive mest mulig forsvarlig, og vi har satt opp egne mål og handlingsplaner som skal ivareta FNs bærekraftsmål. Vi tar ansvar med å forankre globale målsetninger i vår bedrift. I 2022 tredde loven som skal sikre menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold (åpenhetsloven) i kraft.

Les mer…

NOE DU

LURER PÅ?