INGEN OPPDRAG
FOR STORE

Anleggs Service har 30 års erfaring med vedlikehold av vei og anlegg. Vi holder til i Mo Industripark, hvor vi også utfører størsteparten av våre oppdrag. Vår maskinpark sammen med våre erfarne medarbeider gjør oss mer enn godt nok rustet for å utføre de fleste oppdrag i alle størrelser.

ALLTID KLARE
FOR NYE
UTFORDRINGER

Vi utfører et bredt spekter av anleggstjenester som drenering og tunnelrensking, i tillegg til vedlikehold av veier, vannledninger, kloakk og jernbane. Bedriften har sitt opphav fra A/S Norsk Jernverk, og etter omdanningen utføres dagens oppdrag primært for Mo Industripark AS og aktørene i industriparken.

NOE DU

LURER PÅ?